Diễn đàn bong99

Bong99.com

You are not logged in.

#1 2020-09-06 11:05:45

kitrkolnbed
Member
Registered: 2020-08-22
Posts: 1,352

Hỏi về game tunner trên lg | Tinh tế

Hỏi về game tunner trên lg   lamfifa9538 phút  Bình luận:     Nhận thông báo    Cho em hỏi em định mua máy lg cũ và nghe nói game turner bóp hiệu năng máy lg.
Em muốn hỏi là những dòng nào bị lỗi đó và những dòng nào thì không bị ạ.
Em muốn mua lg v50 mà lăn tăn khoản này ạ     Báo xấu       #lg #gameturner        Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.497  bài đăng   + 70  ragefighter  22.834  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB