Diễn đàn bong99

Bong99.com

You are not logged in.

#1 2020-09-06 16:07:37

SimonHenni
Member
From: United States, Seattle
Registered: 2020-09-03
Posts: 19

Đố các anh em Việt Nam! có bao nhiêu nhà máy bia | Tinh tế

Đố các anh em Việt Nam.

Có bao nhiêu nhà máy bia   Bão Sài Gòn    Nhận thông báo      Đố các anh em Việt Nam

có bao nhiêu nhà máy bia ????         1 thích    Báo xấu   Phúc Luca           5 Bình luận        lamtien338VIP  Chịu rồi    Bão Sài Gòn             VIP  Bia này hơi lạt, thêm đá càng lạt à.

Bão Sài Gòn              ntdieuVIP  tỉnh nào cũng có nhà máy bia

có nhiều tỉnh có vài nhà máy.
Mạnh dạn đoán ít nhất cũng 100    Bão Sài Gòn        Bão Sài GònVIP            ntdieu đã nói:       ↑           tỉnh nào cũng có nhà máy bia, có nhiều tỉnh có vài nhà máy.

Mạnh dạn đoán ít nhất cũng 100       @ntdieu  Hơn 100 nhà máy bia

johnny dũngCAO CẤP  T chỉ biết mỗi bia ôm ????                              Cá nhân    Hi bạn.

+ 219      + 87      + 80      + 78  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  209  bài đăng   + 75

Offline

Board footer

Powered by FluxBB